گزارش تصویری مرحله پایانی لیگ برنامه نویسی کشور

اولین گزارش تصویری را با کم سن و سال ترین تیم حاضر در مسابقات شروع می کنیم، اعضای این تیم متولد اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بودند.

گزارش تصویری مرحله پایانی لیگ برنامه نویسی کشور

photo_2016-05-28_11-09-48

photo_2016-05-28_11-10-07 - Copy

photo_2016-05-28_11-10-19 - Copy

photo_2016-05-28_11-10-22 - Copy

photo_2016-05-28_11-10-27

photo_2016-05-28_11-10-32

photo_2016-05-28_11-10-29

photo_2016-05-28_11-10-34 - Copy

photo_2016-05-28_11-10-38

photo_2016-05-28_11-10-36

photo_2016-05-28_11-10-41

ارسال نظر