قطعی گسترده در اینترنت خانگی در تهران تائید شد

<p>قطعی گسترده در اینترنت خانگی در تهران و شهرستانها تائید شد. </p> <p>صبح امروز شبکه کشور‌ با اختلال دچار شده که گفته می‌شود این اختلال به علت قطعی برق در ساختمان LCT زیرساخت به وجود آمده که از ساعت ۸:۱۵ الی ۸:۵۰ رخ داده است. در این ساعات و پس از آن بسیاری از مشترکین با اختلال سرویس‌های اینترنت خود روبرو بودند. &#xfe0f;کاربران برخی از شرکت های ارایه دهنده اینترنت نظیر مخابرات همچنان در نقاط مختلف با قطعی روبرو هستند و برخی از شرکتهای دیگر ارایه دهنده اینترنت نیز در برخی نقاط با اختلال در ارایه سرویس روبرو هستند. &#xfe0f;این قبیل مشکلات در ساختمان‌های زیرساخت برای چندمین بار در سال ۱۴۰۱ رخ داده و تمام شبکه کشور‌ را تحت تاثیر خود قرار داده است چرا که عموم تجهیزات اصلی اکثر دیتاسنترها و شرکتهای ارایه دهنده اینترنت در این مکان قرار دارد.</p>

قطعی گسترده در اینترنت خانگی در تهران تائید شد

صبح امروز شبکه کشور‌ با اختلال دچار شده که گفته می‌شود این اختلال به علت قطعی برق در ساختمان LCT زیرساخت به وجود آمده که از ساعت ۸:۱۵ الی ۸:۵۰ رخ داده است. در این ساعات و پس از آن بسیاری از مشترکین با اختلال سرویس‌های اینترنت خود روبرو بودند.
️کاربران برخی از شرکت های ارایه دهنده اینترنت نظیر مخابرات همچنان در نقاط مختلف با قطعی روبرو هستند و برخی از شرکتهای دیگر ارایه دهنده اینترنت نیز در برخی نقاط با اختلال در ارایه سرویس روبرو هستند.
️این قبیل مشکلات در ساختمان‌های زیرساخت برای چندمین بار در سال ۱۴۰۱ رخ داده و تمام شبکه کشور‌ را تحت تاثیر خود قرار داده است چرا که عموم تجهیزات اصلی اکثر دیتاسنترها و شرکتهای ارایه دهنده اینترنت در این مکان قرار دارد.

ارسال نظر