نامه تهدید آمیز ساترا به VOD ها: تخلف کنید فیلتر می شوید

نامه تهدیدآمیز ساترا در خصوص تخلف VOD ها  درباره VODها در ساعات گذشته در فضای مجازی وایرال شده است.

نامه تهدید آمیز ساترا به VOD ها: تخلف کنید فیلتر می شوید

نامه تهدید آمیز ساترا به VOD ها: تخلف کنید فیلتر می شوید

شب گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان از به اوج رسیدن اختلافات میان ساترا و VODها دارد. این نامه که از سوی مقیسه، رئیس ساترا جهت استحضار به جبلی، رئیس صدا وسیما نوشته شده، خبر از تصویب اقدام‌های بازدارنده در برابر تخلفات پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی می‌دهد.

طبق مصوبه شورای فضای مجازی صدا و سیما، با پلتفرم‌های متخلف اتمام حجت شده و ضرب‌العجل یک هفته‌ای برای تمکین به قانون و مقررات ساترا تعیین شده است.

همچنین نامه تعلیق مجوز یکی از VODها صادر شده و با دادستانی برای فیلتر دامنه مذکور نامه‌نگاری شده است.

ارسال نظر