ایران در جایگاه ۱۴ شاخص نوآوری جهان

یکی از بزرگترین امتیازها در صنعت برای هر کشوری نوآوری و خلاقیت در فعالیت هاست و شاخص نوآوری هر کشوری می تواند نشان دهنده رشد صنعت باشد.

ایران در جایگاه ۱۴ شاخص نوآوری جهان

به گزارش کلیک، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: جایگاه جهانی شاخص نوآوری ایران در طول فعالیت دولت یازدهم ۱۴ رتبه صعود کرده است.

محمد فرهادی افزود: در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان به پارک ها و مراکز علمی و تحقیقاتی اختصاص داده شد اما گردش مالی در این مراکز یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به این که حجم صادرات مراکز دانش بنیان را در سال گذشته ۸۵ میلیون دلار ادامه داد: توانمندی پارک ها و مراکز رشد، قابلیت تولید ثروت در این مراکز را نشان می دهد.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: ۸۰۰ محصول فناورانه در سال گذشته در پارک ها تولید و ۷۵۰ ایده دانشگاهی تبدیل به محصول شد.
فرهادی خاطرنشان کرد: ۶۰۰ محصول نیز برمبنای مقولات علمی، تجاری سازی و روانه بازار و همچنین سه هزار و ۷۰۰ هسته فناوری در هسته علمی دانشگاه ها ایجاد شد که این امر تعامل زیاد پارک ها و مراکز دانشگاهی را نشان می دهد.
وی عنوان کرد: ۳۰ هزار فرصت شغلی پایدار در پارک ها ومراکز علمی و تحقیقاتی کشور در سال گذشته ایجاد شده و همه این آمارها جهش علمی و فناوری کشور برمبنای رویکرد های حمایتی را نشان می دهد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: یکی از منطقی ترین و اصلی ترین اقداماتی که می توان بر مبنای این شعار انجام داد توسعه سازمان های علمی و رشد اقتصاد مبتنی بر دانش است.
او بیان کرد: مقاوم سازی اقتصاد تا حد زیادی همان اقتصاد دانش بنیان است و سیاست های اصلی این وزارت خانه ارتباط تنگاتنگی با دیپلماسی خارج از کشور دارد و بر همین اساس تعامل با مراکز علمی جهان و همچنین دانشمندان رشته های مختلف بطور گسترده پیگیری می شود.
فرهادی گفت: در سال گذشته ۲۰۰ دانشمند ایرانی در رده بندی برترین دانشمندان جهان قرار داشتند و حجم مقالات علمی ایران در جهان ۱٫۵ درصد بود و این در حالیست که جمعیت ایران تنها یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: رشد علمی ایران در جهان در سال گذشته مثبت چهار درصد بود و این در حالیست که اکثر کشورهای منطقه رشد علمی منفی داشتند.
او اعلام کرد: کیفی سازی دانشگاه ها نیز جزو برنامه های اصلی وزارت خانه بوده است، ۱۳ دانشگاه ایران در زمره یک درصد دانشگاه های برتر جهان قرار دارد و ۱٫۷ درصد مقالات برتر دنیا را به خود اختصاص داده است.

ارسال نظر