ساخت هدست هوشمند ایرانی برای افزایش تمرکز

در یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی، متخصصان توانستند یک گجت هوشمند (ابزارک) با تکیه بر علوم اعصاب بسازند که دارای قابلیت درمانی و سرگرمی همزمان است.

ساخت هدست هوشمند ایرانی برای افزایش تمرکز

به نقل از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، هدست هوشمند RECOTHO نام این محصول است که با تکیه بر علوم اعصاب ساخته شده است البته اینترنت اشیا و هوش مصنوعی نیز فناوری های به کار رفته در آن است.

این محصول را باید به نوعی یک رابط مغز و رایانه به حساب آوریم، چرا که سیسـتمی مبتنــی بــر رایانه اســت کــه سـیگنال‌های مغـز را بــا روش‌هــای متنوعی اندازه‌گیری و آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند و ویژگی‌هایــی از فعالیت‌هــای مغــزی را اســتخراج و آن ویژگی‌ها را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند که بــرای جایگزیـن کردن، بازیابی، تقویت، تکمیل یا بهبود عملکردهـای انسان به کار می‌رود.

این محصول دانش‌بنیان قدرت تمرکز افراد را در سنین گوناگون افزایش می‌دهد و علاوه بر آن برای سنین پایین به عنوان اسباب بازی هوشمند کاربرد دارد، کوچک و قابل حمل بودن از ویژگی‌های این محصول است.

همچنین این محصول علاوه بر اینکه یک نرم افزار بومی است، ابزاری برای سنجش سطح سلامت و کمکی برای بهبود درمان هم محسوب می ‌شود.

در ساخت این محصول از علوم اعصاب، نوروفیدبک و فناوری اطلاعات اسـتفاده شده اسـت، بنابراین شاهد همگرایی فناوری اطلاعات و علوم شناختی هستیم.

این شرکت دانش بنیان تولیدکننده گجت‌های هوشمند در حوزه سلامت محصول جدید خود را با حمایت مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید کرده است.

نکته: گجت (Gadget) یا ابزارک به وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچکی گفته می‌شود که برای کاربردهای خاصی طراحی شده اند و به آسان‌تر شدن زندگی کمک می‌کنند.

همچنین بخوانید: ایران رتبه ۴ جهان در ثبت مقاله نانو و ۲۰ دنیا در ثبت پتنت

منبع: ایرنا

ارسال نظر