مخالفت نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ | خانه ملتی‌ها رأیشان را پس گرفتند!

درحالی‌که گفته شده بود نمایندگان مجلس به لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ رأی داده بودند، دوباره از مجلس خبر رسید که این طرح رأی کافی نیاورده و کماکان به روال سابق بررسی می‌شود.

مخالفت نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ | خانه ملتی‌ها رأیشان را پس گرفتند!

نمایندگان موافق و مخالف طرح صیانت امروز به بحث و گفت‌وگو درباره اصل ۸۵ای شدن این طرح پرداختند.

طبق این اصل طرح صیانت نه در صحن علنی مجلس و با حضور و رأی تمام نمایندگان، بلکه فقط در کمیته‌ای تخصصی (کمیسیون فرهنگی مجلس) و با اعضای محدود مورد بررسی قرار می‌گیرد و از همان‌جا برای تصویب و اجرای آزمایشی طرح طی بازه‌ای ۳ تا ۵ ساله به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

درحالی‌که گفته شده بود صبح امروز و در قالب جلسه‌ای غیرعلنی نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند، حالا خبر رسیده که لغو طرح رأی کافی را نیاورده و کماکان به روال سابق بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟ | چرا نمایندگان به بررسی طرح صیانت طبق این اصل رأی دادند؟

ارسال نظر