تدوین پکیج حمایتی از محتوای بومی

امیرحسین دوایی، معاون فناوری وزارت ارتباطات، گفت: شخص دکتر واعظی بسیار پیگیر موضوع سیاست حمایتی وزارت ارتباطات از تولید محتوای فاخر و بومی در کشور هستند تا به این واسطه حمایت از توسعه محتوا در کشور شکل گیرد؛ در واقع با این کار دنبال نقش ‌آفرینی وزارت خانه در موضوعاتی نظیر تسهیل عوارض و تنگناهای موجود بر سر توسعه محتوای داخلی هستیم.

تدوین پکیج حمایتی از محتوای بومی

به گزارش کلیک، دوایی اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌ های شبکه‌ ای و نرم ‌افزاری مورد نیاز تولید کنندگان محتوا و ایجاد کسب‌ و کاری واحد که در آن قابلیت رشد داشته باشند از محل این حمایت‌ ها شدنی است.

وی افزود: به دستور وزیر ارتباطات کمیته ای برای رسیدگی به این حوزه ایجاد شده است، قرار است این کمیته، مطالعه سریع و جامعی روی انواع محتواهای تولید داخل در ابعاد نرم ‌افزاری، سرویس و اگریگیتوری داشته باشد تا مشخص شود وزارت خانه در چه اموری می‌ تواند کمک حال باشد.

او تاکید کرد: هم ‌اکنون در برخی حوزه‌ های کسب‌ و کاری خاص، افرادی فعال هستند که نه ارزش افزوده‌ ای ایجاد و نه محتوای اصیلی تولید می ‌کنند لذا از نظر هنجارهای اجتماعی و قانونی قادر به حمایت از آنها نیستیم که چارچوب این موارد باید از کمیته استخراج شود.

معاون فناوری وزارت ارتباطات ادامه داد: اما از طرفی در ارتباط با محتوای اصیل و ارزش افزوده‌ ای که ترافیک خوب و مناسبی را روی پهنای باند ایجاد می‌کنند که در نهایت به نفع کشور است‌، حمایت قاطعی را خواهیم داشت.

دوایی تصریح کرد: برخی سایت‌ ها ترافیک دزد هستند و کاربران را ناخواسته و از جنس تحمیلی به سمت خود می‌ کشانند که در نهایت هیچ محتوایی برای عرضه ندارند متولیان این سایت‌ ها و ابزارها پهنای باندی را اشغال می‌کنند که در نهایت ترافیک‌ شان هیچ ارزشی ندارد که باز هم در قالب چارچوب ‌های استخراجی با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی درباره پکیج های حمایتی نیز افزود: این پکیج قطعا باید در ارتباط با ساختارهای قانونی برای نظارت بر فعالیت تولید کنندگان محتوا در داخل کشور باشد و از سویی مواردی مانند دیتا سنتر و پهنای باند را که مورد نیاز تولید کنندگان محتواست مورد خطاب قرار دهد و تسهیلاتی در این زمینه‌ ها داشته باشد.

معاون فناوری وزارت ارتباطات درباره دریافت حق‌ السهم دولت از محل درآمدهای اپلیکیشن‌ های بومی توضیح داد: در جریان این موضوع نیستم که در حال حاضر حق‌ السهمی دریافت می‌ شود یا خیر؛ قطعا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای رسیدگی به همین امور تشکیل شده و اگر به این نتیجه برسد که با حذف حق‌ السهم دولت به تولید داخلی کمک می‌ کند، قطعا این کار را انجام خواهد داد.

ارسال نظر