نخستین اپراتور ماهواره ای در ایران

علی اصغر عمیدیان گفت: پروانه فعالیت نخستین اپراتور ماهواره ای در بازار ارتباطات کشور تا پایان شهریور ۹۵ صادر می شود. پس از دریافت نظر نهایی سازمان فضایی ایران، اصول صدور حاکم بر پروانه اپراتور ماهواره ای در کشور تدوین می شود.

نخستین اپراتور ماهواره ای در ایران

به گزارش کلیک، پیش بینی می شود این مقررات اردیبهشت ماه ۹۵، برای تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آماده شود. با ایجاد این اپراتور شرایط برای ساخت ماهواره ملی فراهم می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: صدور پروانه فعالیت و ایجاد نخستین اپراتور ماهواره ای از اولویت های برنامه ‌های وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ است و هم اکنون در راستای تدوین طرح نهایی، جزئیات طرح مدنظر برای مقررات گذاری اپراتور ماهواره ‌ای را به سازمان فضایی ایران ارسال کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: ماهواره ملی با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال خواهد شد و علاوه بر آن بخش خصوصی باید در این پروژه انتقال تکنولوژی و مدیریت را مدنظر قرار دهد. براین اساس با حضور اپراتور ماهواره‌ ای، می توان درجهت استفاده از توان بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ساخت ماهواره ملی، برنامه ریزی کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمان هایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند. براین اساس خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور «SAP»، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این پروژه مشارکت کنند.

وی پیش از این هم گفته بود: اپراتور ماهواره ای قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند. این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.

ارسال نظر