تایید فعالیت مغزی متوفی تا ده دقیقه پس از مرگ

در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در کانادا پزشکان متوجه شدند که بعد از قطع کردن دستگاه‌های پشتیبانی حیات در ۴ بیماری که فوت آنان اعلام شده بود، مغز هنوز فعالیت داشت.

تایید فعالیت مغزی متوفی تا ده دقیقه پس از مرگ

به گزارش کلیک ، ۱۰ دقیقه پس از آنکه پزشکان علائم فوت شدن این ۴ نفر را تایید کردند، مغز آنان فعالیت داشته و امواج ثبت شده در این مدت مشابه امواج مغزی فردیست که در خواب عمیق است.

بعلاوه پزشکان متوجه شدند که هر فرد تجربه‌ای متفاوت از مرگ دارد، زیرا امواج مغزی این چهار نفر در فاصله‌ی زمانی کوتاهی قبل و بعد از مرگ شباهت خیلی کمی باهم داشته است.

پیش تر از این در سال ۲۰۱۱ نیز گروهی از پژوهشگران دریافتند که فعالیت مغزی موش ها یک دقیقه پس از ادامه دارد. این مسئله ثابت می‌کند که زمان مرگ قلب و مغز با بقیه اعضای بدن متفاوت می‌باشد.

ارسال نظر