کشف عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش

محققین یک عضو جدید در داخل بدن ما کشف کردند که در تمام این مدت داخل سیستم گوارشی پنهان شده بود.

کشف عضوی جدید از بدن انسان در داخل دستگاه گوارش

به گزارش کلیک ، هرچند اکنون ما می دانیم ساختار این عضو جدید چیست اما عملکرد آن به درستی درک نشده است و مطالعات بیشتر می‌تواند کلیدی برای حل مشکلات گوارشی و شکمی باشد.

این عضو با نام مزانتر(روده بند) در سیستم گوارشی یافت شده و مدت ها تصور می‌شد از قطعات جدا از هم ساخته شده است. اما تحقیقات جدید نشان دادند که این در واقع یک عضو یکپارچه است.

جی کالوین کافی، محقق دانشگاه بیمارستان لیمریک ایرلند که اولین بار این عضو را کشف کرد، می گوید "در این مقاله که توسط همکاران بررسی و ارزیابی شده است، می گوییم ما عضوی در بدن داریم که تا کنون تصدیق نشده است. توصیف آناتومی آن که حدود ۱۰۰ سال پیش انجام شده، نادرست بود. این عضو پیچیده و چند تکه نیست، بلکه ساختار ساده و به هم پیوسته دارد."

به لطف تحقیق جدید، دانشجویان پزشکی مزانتر را یک عضو جدا می دانند. بهترین سری کتاب های پزشکی دنیا، آناتومی گری با تعریف جدید به روز شده است.

مزانتر چیست؟ این عضوی نوعی صفاق است که امعا و احشای ما را به دیوار شکم متصل می‌کند و همه چیز را در جای خود نگه می دارد.

مزانتر در طبقه بندی جدید

یکی از اولین تعاریف مزانتر توسط لئوناردو داوینچی ایجاد شده و برای قرن ها به عنوان یک اتصال بی اهمیت در نظر گرفته می شد. در طول قرن گذشته پزشکانی که مزانتر را مطالعه می کردند، تصور می‌کردند از بخش های جدا ساخته شده و از این رو بی اهمیت است.

اما در سال ۲۰۱۲ کافی و همکارانش با معاینات میکروسکوپی دقیق متوجه شدند که مزانتر در واقع یک ساختار پیوسته دارد. در طول چهار سال گذشته آن‌ها شواهد دیگری گردآوردی کردند که نشان می‌داد مزانتر باید به عنوان یک عضو مجزا دسته بندی شود و آخرین مقاله این مساله را رسمی کرد.

هرچند این دسته بنید ماهیت عضو داخل بدن ما را تغییر نخواهد داد اما با این کار بخش جدیدی در پزشکی باز خواهد شد که به پیشرفت در این علم و بهبود سلامتی منجر خواهد شد.

کافی می گوید "زمانی که مانند هر عضو دیگر به آن نگاه کنیم....می‌توانیم مشکلات شکمی مربوط به این عضو را دسته بندی کنیم."

این به این معنی است که دانشجویان پزشکی و محققین اکنون در مورد نقش مزانتر در مشکلات شکمی تحقیق خواهند کرد و امیدواریم به نتایج مثبتی برسند.

وی افزود "حال که به ساختار و آناتومی جدیدی رسیدیم، قدم بعدی عملکرد آن است. اگر عملکرد آن را درک کنید می توانید موارد غیر طبیعی را شناسایی کرده و به بیماری ها پی ببرید."

ارسال نظر