افسردگی در مغز منبع فیزیکی دارد

منطقه ای از مغز که منبع احساس افسردگی است شناخته شده است. با استفاده از داده های جدید MRI، آخرین شواهد نشان می دهد که افسردگی منبع فیزیکی دارد.

افسردگی در مغز منبع فیزیکی دارد

به گزارش کلیک، دانشمندان، مغز بیش از ۹۰۰ نفر را اسکن کردند و بر روی آن ها به مطالعه پرداختند. نتایج نشان می دهد که احساس از دست دادن و عزت نفس پایین، به عملکرد قشر اوربیتوفرانتال گره خورده است. این قسمت، بخشی از مغز است که با ادغام احساس، انتظار و تصمیم گیری در ارتباط است.

در این مطالعه که حجم داده بزرگی از سرتاسر جهان برای تحقیق بر روی افسردگی جمع شده است، از یک روش جدید برای یافتن مکان ریشه افسردگی در مغز استفاده می کنند. برای یافتن مکانیزم های مغزی درگیر در افسردگی، اسکن MRI مغز ۹۰۹ نفر گرفته شد. از این گروه ۴۲۱ نفر از شرکت کنندگان، با اختلال افسردگی تشخیص داده شد و سایرین که افسردگی نداشتند در گروه کنترل قرار گرفتند.

اسکن ها نشان دادند که افسردگی به فعالیت های عصبی دو بخش اوربیتوفرونتال میانی و جانبی مغز مرتبط است. اوربیتوفرونتال میانی، زمانی که پاداشی دریافت می کنیم فعال می شود. به عبارت دیگرف وقتی اتفاق خوبی رخ می دهد، اوربیتوفرونتال میانی به جوش در می آید و احساس خوب در ما به وجود می آید.

۲۳۹۵۸۷۲۹۳۸-depression-2

پژوهشگران دریافته اند که شرکت کنندگانی که اوربیتوفرونتال میانی و سیستم های حافظه مغز در هیپوکامپ آن ها اتصالات عصبی ضعیفی وجود دارد، دچار افسردگی می شوند. هنوز مشخص نیست که چه نتایجی حاصل خواهد شد، اما این یافته ها به معنی آن است که افراد مبتلا به افسردگی سخت تر از دیگران به خاطرات شاد و مثبت خود باز می گردند.

علاوه بر اتصالات ضعیف در اوربیتوفرونتال میانی، بیماران مبتلا به افسردگی در اطراف اوربیتوفرونتال جانبی اتصالات عصبی قوی تری دارند که با خروجی های غیر پاداشی مانند مجازات ارتباط دارد. این اتصالات قوی با بخش هایی از مغز از جمله پیشگوه و چین سینوسی مغز گوشه دار مغز که مسئول حافظه و توجه است مرتبط هستند.

افزایش فعالیت های مغز در اطراف اوربیتوفرونتال جانبی شاید به معنای آن باشد که افراد مبتلا به افسردگی با این قسمت از مغز ارتباط بیشتری برقرار می کنند و به طور منظم احساس تجارب منفی را درک می کنند و سخت تر احساسات خوب دارند.

different-types-of-depression-07-pg-full

از سمت دیگر، کاهش اتصالات اوربیتوفرونتال میانی باعث سخت تر شدن پردازش خاطرات شاد و مثبت می شود. زمانی که پژوهشگران فعالیت های عصبی بیماران افسرده که با دارو در حال درمان هستند، با فعالیت های عصبی بیماران افسرده که دارو نمی گیرند را مقایسه کردند، اتصالات عملکردی اوربیتوفرونتال جانبی در کسانی که دارو دریافت می کردند کمتر بود. بنابراین، داروهای ضدافسردگی دارای اثر مثبت در این بخش از مغز در شب می باشد.

درک بهتر از علل جسمی افسردگی می تواند در نحوه مبارزه با این بیماری تفاوت هایی ایجاد کند، چرا که روش درمانی تلاش یک دارو پس از دیگری تا زمانی که جواب مثبت نگیریم روش خوبی نیست و ۵۰ درصد تمام نسخه های اول نیز با شکست مواجه می شوند.

پژوهش های دیگری می تواند به آزمایش داروهای جدید که به طور خاص قشر اوربیتوفرونتال را هدف قرار می دهند بپردازند.

ارسال نظر