تصاویر شگفت انگیز از انفجار یک ستاره

ناسا برای اولین بار تصاویر انفجار یک ستاره را که به پایان عمر خود رسیده بود را منتشر کرد.

تصاویر شگفت انگیز از انفجار یک ستاره

تصاویر شگفت انگیز از انفجار یک ستاره

ستاره عظیم‌الجثه ابَرغول قرمز «اِبط الجوزا» یا «بتلژوز (Betelgeuse)» در مقیاس زمان‌های کیهانی در پایان عمر خود به سر می‌برد و گلوله‌هایی سرخ را به بیرون پرتاب می‌کند. انفجار ستاره برای اولین بار است که به صورت مستقیم رصد می‌شود.
اخترشناسان برای مطالعه وضعیت این ستاره از تلسکوپ فضایی هابل ناسا و برخی دیگر از رصدخانه‌ها استفاده کردند و دریافتند این ستاره در سال 2019 بخشی از سطح خود را در یک انفجار از دست داده است - ستاره‌ها زمانی که به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند، در یک حالت انفجاری مواد را به بیرون پرتاب می‌کنند.

ارسال نظر