اولین تصویر تلسکوپ افق از سیاه چاله کهکشان راه شیری

<p>تلسکوپ افق رویداد به زودی تصویری از سیاهچاله کهکشان راه شیری منتشر می‌کند. </p> <p>حدودا دو هفته آینده، رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) و پروژه تلسکوپ افق رویداد (Event Horizon Telescope) کنفرانس خبری برگزار می‌کنند تا نتایج جدیدی از سیاهچاله مرکزی راه شیری منتشر کنند. این کنفرانس خبری در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در مرکز فرماندهی رصدخانه جنوبی اروپا در آلمان و همزمان به صورت آنلاین برگزار می‌شود. پروژه تلسکوپ افق رویداد یا EHT آرایه‌ای از چندین تلسکوپ رادیویی در سراسر جهان است که به صورت شبکه‌ای از تلسکوپ‌ها کار می‌کند. این قابلیت باعث می‌شود تا داده‌ها از چندین تداخل‌سنج با خط‌پایه بسیار طولانی (very-long-baseline interferometry) یا VLBI از سراسر زمین جمع‌آوری شود. در نهایت، کیفیت داده‌های دریافتی این آرایه به حدی می‌رسد که بتواند اجرامی به بزرگی سیاهچاله‌ها را رصد کند.</p>

اولین تصویر تلسکوپ افق از سیاه چاله کهکشان راه شیری

حدودا دو هفته آینده، رصدخانه جنوبی اروپا (European Southern Observatory) و پروژه تلسکوپ افق رویداد (Event Horizon Telescope) کنفرانس خبری برگزار می‌کنند تا نتایج جدیدی از سیاهچاله مرکزی راه شیری منتشر کنند. این کنفرانس خبری در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در مرکز فرماندهی رصدخانه جنوبی اروپا در آلمان و همزمان به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
پروژه تلسکوپ افق رویداد یا EHT آرایه‌ای از چندین تلسکوپ رادیویی در سراسر جهان است که به صورت شبکه‌ای از تلسکوپ‌ها کار می‌کند. این قابلیت باعث می‌شود تا داده‌ها از چندین تداخل‌سنج با خط‌پایه بسیار طولانی (very-long-baseline interferometry) یا VLBI از سراسر زمین جمع‌آوری شود. در نهایت، کیفیت داده‌های دریافتی این آرایه به حدی می‌رسد که بتواند اجرامی به بزرگی سیاهچاله‌ها را رصد کند.

ارسال نظر