تاثیرات متفاوت سفر به فضا بر روی زنان و مردان

به گزارش کلیک، در ژوئن ۲۰۱۳، ناسا با همکاری موسسه ملی تحقیقاتی بیومدیکال فضا با مطالعه سیستم های قلبی عروقی، ایمنی، حسی حرکتی، اسکلتی عضلانی، تناسلی و تاثیرات رفتاری فضا روی مرد و زن گزارشی را منتشر کرد.

تاثیرات متفاوت سفر به فضا بر روی زنان و مردان

به گزارش کلیک ، در ژوئن ۲۰۱۳، ناسا با همکاری موسسه ملی تحقیقاتی بیومدیکال فضا با مطالعه سیستم های قلبی عروقی، ایمنی، حسی حرکتی، اسکلتی عضلانی، تناسلی و تاثیرات رفتاری فضا روی مرد و زن گزارشی را منتشر کرد.

به دلیل عدم تعادل در داده های بدست آمده در آن زمان (۴۷۷ مرد و ۵۷ زن)، دستیابی به نتایج قطعی تنها بر اساس جنسیت کار مشکلی است، اما برخی احتمالات جذاب از این تحقیق به دست آمد.

ناسا یک اینفوگرافیک ایجاد کرده است که برخی از تفاوت های یافت شده توسط ناسا بین مردان و زنان در طول تاثیرات بلندمدت پروازهای فضایی (تاثیرات بالقوه بر اساس فیزیولوژی روی زمین) را نشان می دهد:

مردان:

 1. در مورد مردان تست هوشیاری نشان می دهد که سوگیری آن ها به سمت سرعت بیشتر از دقت است.
 2. برخی مردان دچار اختلال و آسیب مهم در بینایی می شوند.
 3. پاسخ های ایمنی ضعیف تری دارند.
 4. از دست دادن شنوایی به خاطر سن به خصوص در گوش چپ بیشتر است.
 5. سنگ کلیه متداول تر است.
 6. آسیب استخوان و ماهیچه برای هر فرد متفاوت است.
 7. هنگام ایستادن کمتر در معرض سرگیجه و سبک سری قرار می گیرند.
 8. عفونت های مجاری اداری در آن ها معمولا کمتر است.

زنان:

 1. در مورد زنان تست هوشیاری نشان می دهد که سوگیری آن ها به سمت دقت بیشتر از سرعت است.
 2. هیچ نشانی از اختلال و آسیب بینایی مهمی وجود ندارد.
 3. پاسخ های ایمنی قوی تری دارند.
 4. از دست دادن شنوایی به خاطر سن در هر دو گوش کمتر است.
 5. بیشتر در معرض سرطان ناشی از تابش قرار می گیرند.
 6. آسیب استخوان و ماهیچه برای هر فرد متفاوت است.
 7. هنگام ایستادن بیشتر در معرض سرگیجه و سبک سری قرار می گیرند.
 8. عفونت های مجاری اداری در آن ها معمولا بیشتر است.
ارسال نظر