بازیابی اولین رنگ آبی موجود در زمین

یک شیمیدان در اقدامی جالب درست به بازیابی رنگ آبی زده است که این رنگ اولین رنگ آبی موجود در زمین بوده است و سپس این رنگ در یک مداد شمعی عرضه شده است.

بازیابی اولین رنگ آبی موجود در زمین

به گزارش کلیک ،Mas Subramanian شیمیدان دانشگاه ارگان آمریکا در سال ۲۰۰۹ به رنگ آبی دست پیدا کرده است که براساس تحقیقات این نتیجه به دست آمده است که این رنگ آبی اولین رنگ دانه آبی موجود روی زمین است و این رنگ YInMn Blue نامیده شده است و ۲۰۰ سال قدمت دارد.

بعد از این تحقیقات و به دست آمدن این رنگ دانه از رنگ‌دانه در تولید مداد شمعی استفاده شده است.

اولین رنگ آبی موجود در زمین

این رنگ آبی از ترکیب ایتریم، ایندیم، اکسید منگنز ایجاد شده است و این رنگ در کوره پخته شه و با هم ترکیب شده است، و از ترکیب این رنگ ها رنگ آبی مورد نظر به وجود می آید.

تاریخچه کشف رنگ آبی کبالت را می توان به سال ۱۸۰۲ به یک شیمیدان فرانسوی با نام لویی ژاک نتارد نسبت داد. این رنگ در حال حاضر جز رنگ های ثبت شده است و در بسیاری از شرکت ها نیز این رنگ به عنوان یک رنگ رسمی در جدول رنگی ارائه شده است و دارای تاییده FDA است.

اولین رنگ آبی موجود در زمین

این رنگ به عنوان رنگ شناخته شده در پالت رنگی بسیاری از شرکت ها قرار دارد و امید است که در آینده نیز رنگ هایی شبیه به رنگ ساخته شده یعنی YInMn ساخته شود، این رنگ در دمای بسیار بالا به دست آمده است وهمین دمای بالا باعث شده است تا پایداری این رنگ بیشتر شود.

ارسال نظر