سیستم فیلترینگ ایران و چین یکسان است؟

یک پژوهشگر اینترنت در مصاحبه با یکی از رسانه های رسمی، درباره الگوی فیلترینگ ایران گفت که "مسئولان شورای عالی فضای مجازی صراحتا گفته اند که برای آنها اینترنت ایده آل، اینترنت چین است."

سیستم فیلترینگ ایران و چین یکسان است؟

آرین اقبال با بیان اینکه "اگر سیستم چین پکت آی پی را تغییر می دهد، این تغییر عینا در سیستم ایران هم دیده می شود"، ادامه داد: "این موضوعی نیست که بگوییم هر کسی فیلترینگ اعمال میکند، دقیقا همین اتفاق میافتد، در واقع این انتخابی است که انجام شده. وقتی می بینیم چین و ایران یک انتخاب کرده اند، مقداری جای شک وجود دارد."

اقبال همچنین در پاسخ به این سوال که بروز اختلالات هفته های اخیر در اینستاگرام به چه میزان منجر به کاهش ترافیک اینترنت شده است، اظهار داشت: "تنها کسی که این آمار را میداند، وزارت ارتباطات و خود اینستاگرام است و دیگران دسترسی ندارند"؛ یا این حال آمار غیر رسمی در این خصوص "تا ۵۰ درصد" عنوان شده است.

ارسال نظر