چالش اجرای طرح صیانت در اینترنت ملی | کاهش درآمد اپراتورهای اینترنت همراه یا افزایش تعرفه ها؟

در حالی که روز به روز و لحظه به لحظه به اجرایی شدن کامل طرح صیانت در بستر اینترنت ملی و قطع ارتباط کاربران عادی با اینترنت بین الملل نزدیک می شویم، چالش ها و ابهاماتی در خصوص نحوه مواجهه اپراتورهای اینترنت همراه و به طور کلی توزیع کنندگان اینترنت در کشور به وجود آمده است.

چالش اجرای طرح صیانت در اینترنت ملی | کاهش درآمد اپراتورهای اینترنت همراه یا افزایش تعرفه ها؟
ارسال نظر