تشخیص بیماری ها در منزل از راه دور توسط تراشه های هوشمند

 تشخیص هوشمند بیماری ها از منزل توسط موبایل ممکن شد.

تشخیص بیماری ها در منزل از راه دور توسط تراشه های هوشمند

تشخیص بیماری ها در منزل از راه دور توسط تراشه های هوشمند

دانشمندان با استفاده از تکنیک منحصر‌به‌فرد خود، الکترودهای کوچکی را بسیار نزدیک به یکدیگر روی یک تراشه 2 سانتی‌متری قرار دادند که میدان‌های الکتریکی بسیار قدرتمندی ایجاد می‌کنند. با این وجود، قطرات و سایر مواد روی تراشه جابجا می‌شوند و سپس راهی برای شناسایی مولکول‌های درون آن ایجاد می‌شود.
یکی از چالش‌های مهم دانشمندان برای توسعه تراشه‌های تشخیص بیماری‌ که می‌توانند برای مثال گونه‌های مختلف ویروس کرونا را شناسایی کنند، نیاز آن‌ها به قطعات متحرک زیاد است. حالا تیم تحقیقاتی دانشگاه مینه‌سوتا ادعا دارند که تراشه جدید آن‌ها بدون نیاز به تمام آن اجزا توسعه داده شده است.

ارسال نظر