رشد کاربران توئیتر با مسدود سازی اکانت ترامپ به راه خود ادامه می دهد

رسانه کلیک - با توجه به گزارشات منتشر شده، رشد کاربران توئیتر به حضور آقای ترامپ نیازی نداشته و انتظار میرود که رشد ۲۰ درصدی داشته باشد.

رشد کاربران توئیتر با مسدود سازی اکانت ترامپ به راه خود ادامه می دهد

به گفته شرکت توئیتر، سال ۲۰۲۰ این پلتفرم با فعالیت ۱۹۲ میلیون کاربر در آن به پایان رسیده و رشد کاربران توئیتر تا ماه ژانویه نیز ادامه پیدا کرده است. این همان ماهی است که حساب کاربری آقای ترامپ مسدود شد. البته این شرکت اطلاعات روزانه ای مربوط به ماه ژانویه منتشر نکرده است. اما گفته میشود که رشد این برنامه، بالاتر از میانگین کاربران افزوده شده در چهار سال اخیر است.

به گفته مدیر عامل توئیتر آقای جک دورسی؛ مشخصاً پلتفرم ما بزرگتر از یک موضوع یا حساب خاص است و پیشرفت ما به مسئله خاصی وابستگی ندارد. البته که مشخص نیست که منظور آقای دورسی دقیقا چه حساب کاربری بوده است، اما حدس زدن درباره این مسئله، با توجه به شرایط پیش آمده بسیار آسان است.

اطلاعاتی که درباره رشد کاربران نیمه چهارم سال ۲۰۲۰ توئیتر منتشر شده است، نشان دهنده افزایش بی سابقه کاربران تا ماه ژانویه امسال به این برنامه شده است. البته مشخص نیست که ترامپ چقدر درباره این رشد بی سابقه تاثیر گذار بوده است، اما به نظر میرسد که این رشد، به واسطه جنجال های بپا شده از طرف آقای ترامپ بوده باشد که به نفع توئیتر تمام شده است. اگرچه مسدود سازی اکانت آقای ترامپ تاثیرات فوری بر تعداد کاربران این پلتفرم نمی‌تواند بگذارد، اما توئیتر هشدار داده است که سرعت رشد آنها کند شده است.

این شرکت می گوید که پس از رشد فوق العاده ما در سال ۲۰۲۰، این کاهش سرعت می‌تواند خبر بدی برای ما در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ باشد. زیرا انتظار میرود که توئیتر هر سال، ۲۰ درصد رشد به صورت روزانه داشته باشد. توئیتر می گوید این کاهش سرعت به دلیل "افزایش قابل توجه همه گیری کرونا" در سال گذشته بوده است.

ارسال نظر