رفراندوم حذف یارانه ها : یارانه نقدی حذف می‌شود؟

تقاضای برگزاری یک رفراندوم برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در مجلس مطرح شده که تا کنون ۲۲ امضا در جهت تصویب داشته است. 

رفراندوم حذف یارانه ها : یارانه نقدی حذف می‌شود؟

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه میزان بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌شود، براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون، همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندومی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام.

وی افزود: این تقاضا تاکنون ۲۲ امضاء داشته، اما برای اعلام وصول به ۱۰۰ امضاء نیاز دارد. همچنین تصویب این تقاضا به کسب حداقل دو سوم آراء نمایندگان مجلس نیازمند است.

همچنین بخوانید: مبلغ پرداختی یارانه ها زیاد می‌شود؟

منبع: منیبان

ارسال نظر