امتیاز فوق العاده ویژه برای افزایش حقوق معلمان چقدر است؟

سقف فوق العاده ویژه اِعمال شده در نگارش احکام جدید برای افزایش دریافتی معلمان، ۲۴ درصد است.

امتیاز فوق العاده ویژه برای افزایش حقوق معلمان چقدر است؟

پیش از این و در آخرین نامه رییس سازمان برنامه و بودجه، مجوز اعمال امتیاز فوق العاده ویژه ۲۱ تا ۲۷ درصدی بر اساس رتبه و سنوات خدمت معلمان صادر شده بود.

میزان افزایش دریافتی معلمان ناشی از اعمال فوق العاده ویژه به تناسب رتبه های فعلی از ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و به شرح زیر است:

  • رتبه مقدماتی: بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
  • رتبه ۱: حدود ۴۰۰ هزار تومان
  • رتبه ۲: بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
  • رتبه ۳: حدود ۳۰۰ هزار تومان
  • رتبه ۴ و ۵: حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

شایان ذکر است، افزایش فوق العاده ویژه جدید فقط شامل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (کادر آموزشی مدارس) بوده و نیروهای ستادی و اداری مناطق و همچنین نیروهای خدماتی مدارس مشمول این افزایش نخواهند شد.

منبع: تحریریه

ارسال نظر