میزان حق بیمه سال ۱۴۰۰ + نحوه محاسبه

میزان حق بیمه در سال ۱۴۰۰ چقدر است و چگونه با چه فرمولی محاسبه می‌شود؟ در این مطلب این موضوع بررسی و تشریح می‌شود.

میزان حق بیمه سال ۱۴۰۰ + نحوه محاسبه

مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است.

مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت به‌موقع مشمول جریمه خواهد بود.

حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:

  • حق بیمه‌ای که بر اساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه و تعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد.
  • حق بیمه‌ای که بصورت مقطوع و بر اساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود.
  • حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی و قرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.
  • تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

به صورت کلی حق بیمه بر اساس این فرمول محاسبه می‌شود:

((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) حق مسکن بن کارگری) x سی درصد

در سال 1400 بر اساس پایه حقوق روزانه و میزان حق مسکن و بن کارگری، میزان حق بیمه به این شرح است:

  • برای ماه ۳۱ روزه مبلغ کل حق بیمه: ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ سهم کارفرما: ۸,۷۲۶,۲۲۶ سهم کارگر: ۲,۶۵۵,۸۰۸
  • برای ماه ۳۰ روزه: مبلغ کل بیمه: ۱۱,۱۱۶,۴۸۵ سهم کارفرما: ۸,۵۲۲,۶۳۹ سهم کارگر: ۲,۵۹۳,۸۴۷

(تمامی مبالغ به ریال است.)

بیشتر بدانید: آموزش ورود به سایت تأمین اجتماعی | چطور از خدمات سایت تأمین اجتماعی استفاده کنیم؟

منبع: ایلنا

ارسال نظر