تکلیف بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر چیست؟ بیمه دانا یا تجارت نو؟

گویا صندوق اعتباری هنر با مدیرعامل جدید، بیمه‌گر درمان تکمیلی سال جاری را بدون روند مرسوم اداری، خود انتخاب خواهد کرد! قراردادی با ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان! آیا وزیر ارشاد به ماجرا ورود می‌کند؟

تکلیف بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر چیست؟ بیمه دانا یا تجارت نو؟

انتخاب بیمه تجارت نو برای صندوق اعتباری هنر مرداد ۱۴۰۰

روز ۱۲ مرداد ماه امسال، مدیرعامل وقت صندوق اعتباری هنر در نامه ای به شرکت های بیمه خواستار اعلام نرخ و شرایط بیمه درمان تکمیلی برای اعضای خود شده بود و مهلت ارسال اطلاعات را تا ۲۲ مرداد اعلام کرده بود.

ظاهرا پس از بررسی نرخ و شرایط همه شرکت ها نتیجه مناقصه آن طور که در کانال تلگرامی صندوق اعلام شد انتخاب بیمه تجارت نو بوده است.

تغییر مدیرعامل صندوق و تغییر در پرتفوی بیمه ای

اما حالا پس از تغییر مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ظاهرا سیدمجید پوراحمدی بنا دارد که پرتفوی بیمه ای امسال صندوق را به شرکت دیگری بسپارد!

او در نامه ای به مدیرعامل بیمه دانا به معرفی یک واسطه از طرف صندوق جهت هماهنگی، برنامه ریزی و دیگر اقدامات منتج به اخذ خدمات بیمه تکمیلی و بیمه عمر و حادثه پرداخته است..

اما چرا مدیرعامل جدید صندوق اعتباری هنر چنین تغییر رویکردی دارد؟ آیا وزیر ارشاد از چنین رویکردی آگاه است؟ آیا پیشینه این واسطه که به نظر می‌رسد به شهر اصفهان می‌رسد با پیشینه مدیریتی مدیرعامل جدید صندوق که بخشی از آن به شهر اصفهان مربوط می‌شود، دارای ارتباط ویژه ای است؟

علت جایگزینی بیمه دانا با بیمه تجارت نو برای صندوق اعتباری هنر چیست؟

ارسال نامه به مدیرعامل بیمه دانا و معرفی یک واسطه در حالی است که هنوز نرخ و شرایط قرارداد مشخص نیست. با ارسال چنین نامه ای به نظر می رسد که نه تنها مدیرعامل جدید صندوق، بلکه واسطه مورد نظر هم به انعقاد قراردادهای بیمه ای اشراف کامل ندارند، چراکه در چنین مواردی ابتدا نرخ و شرایط قرارداد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا تا پیش از این، بیمه تجارت نو به عنوان بیمه گر سال جاری معرفی شده و حالا بیمه دانا با چه مکانیزمی جایگزین شده است؟

مدیرعامل بیمه دانا: قصد ورود به این پرتفو را نداریم

علی ای‌حال، مدیرعامل بیمه دانا به عنوان ضلع سوم این رویداد که به تازگی به ماجرا وارد شده روز گذشته صراحتا اعلام کرده که در طول عمر مدیریتی خود کار غیر قانونی نکرده و نمی‌کنم.

ابراهیم کاردگر تاکید کرده که بیمه تجارت نو برنده مناقصه صندوق اعتباری هنر بوده است؛ بنابراین بیمه دانا قصد ورود به این پرتفو را ندارد.

او تاکید کرده که استراتژی بیمه دانا گسترش پرتفوی بیمه های درمان نیست، به همین دلیل به همکاران خود اعلام خواهم کرد که بیمه دانا خواستار این پرتفو نیست.

با چنین رویکردی مدیرعامل بیمه دانا را باید یکی از مدیران با اخلاق صنعت کوچک بیمه معرفی کرد . صنعتی که بسیار شفاف است و چنین حرکت های منصفانه و با اخلاقی سبب می‌شود که بیمه گذاران نیز هرچه بیشتر نسبت به انعقاد قراردادهای خود منطبق با اصول اخلاقی حرکت کنند.

تکلیف قرارداد بیمه ای اعضای صندوق اعتباری هنر چیست؟

اکنون این سوال مطرح می شود که تکلیف اعضای صندوق اعتباری هنر که طی یک هفته اخیر بیمه نامه درمان تکمیلی را خریداری کرده و حق بیمه را پرداخته اند چیست؟ آیا قرارداد بیمه ای آنها معتبر است و اساسا می تواند در میانه یک قرارداد، شرکت بیمه گر را تغییر داد؟ بیمه شدگان این قرارداد خسارت خود را از طریقی باید پیگیری کنند و چه کسی در این بار پاسخگوست؟

منبع: سایه بان

ارسال نظر