معرفی چند اپلیکیشن کاربردی مطالعه و برنامه‌ریزی درسی (قسمت دوم)

رسانه کلیک - در مطلب قبلی چند نمونه از اپلیکیشن‌های مطالعه که مناسب برای مطالعه و برنامه‌ریزی هستند و  قابلیت‌های مختلفی از جمله افزودن دروس هر ترم، جزئیات مربوط به آن‌ها مثل نام معلم، تاریخ امتحان و از این دست را داشتند به شما معرفی کردیم. در این مطلب نیز قصد دارم تا چند اپلیکیشن کاربردی دیگر را معرفی کنیم.

معرفی چند اپلیکیشن کاربردی مطالعه و برنامه‌ریزی درسی (قسمت دوم)
ارسال نظر