دلیل کند شدن تدریجی گوشی‌های اندرویدی و راه حل آن

حتی اگر بهترین و قدرتمندترین تبلت‌ها یا گوشی‌های اندرویدی را هم خریداری کنید، به مرور زمان سرعت عملکرد آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. در این بین ممکن است دستگاه شما به قدری قدرتمند باشد که این کند شدن تدریجی عملکرد دستگاه برایتان قابل حس نباشد، اما مطمئن باشید که سرعت عملکرد دستگاه‌تان در روز اولی که آن را خریداری کردید به مراتب بیشتر از روزهای بعدی است که از آن استفاده می‌کنید. به بیان دیگر می‌توان گفت که گوشی‌ها و تبلت‌های اندرویدی به مرور زمان دچار افت سرعت عملکرد می‌شوند، اما دلیل اصلی وقوع این موضوع چیست؟

دلیل کند شدن تدریجی گوشی‌های اندرویدی و راه حل آن
ارسال نظر