چرا خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی به صورت ماهانه رخ نمی دهند؟

اگر خورشید، زمین و ماه در یک ردیف قرار بگیرند، آیا نباید ما هر ماه شاهد بروز ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی باشیم؟ مشخصاً خیر، اما چرا ؟

چرا خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی به صورت ماهانه رخ نمی دهند؟

کلیک - انطباق ها همیشه روی می دهند. یکی از شگفت آور ترین آنها انطباقی است که ماه و خورشید در آسمان دقیقاً هم اندازه به نظر می رسند و هر دوی آنها به اندازه ناخن انگشت کوچک شما هستند، وقتی دست خود را باز نگه داشته باشید. این انطباق ها دائماً در حال اتفاق افتادن هستند. آیا باید از کیهان تشکر کنیم؟
دو نوع گرفتگی وجود دارد: ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. البته نوع سومی هم وجود دارد ما بهتر است به آن فکر نکنیم.

یک خورشید گرفتگی وقتی رخ می دهد که ماه از بین زمین و خورشید عبور کند و سایه آن بر روی سیاره ما بیافتد. اگر شما در مسیر این سایه قرار گرفته باشید، خورشید توسط ماه نابود می شود! نه، صبر کنید، منظورم این است که ماه موقتاً مانع تابش نور خورشید به زمین می شود.
وقتی خورشید، زمین و ماه در یک راستا قرار بگیرند، شاهد خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی خواهیم بود.

china-sequence_1559762b

اگر گردش کره ماه به دور زمین حدود یک ماه است، پس آیا ما نباید هر دو هفته یک بار شاهد یک گرفتگی باشیم؟ اول یک خورشید گرفتگی و دو هفته بعد یک ماه گرفتگی، پشت سر هم؟ و گهگاه یک گرفتگی کامل؟ اما این گرفتگی ها هر ماه روی نمی دهند، در واقع چندین ماه طول می کشد تا ما شاهد یک نوع از این گرفتگی ها باشیم.
اگر خورشید، زمین و ماه به درستی به طور کامل در یک راستا قرار می گرفتند این امر اتفاق می افتاد. اما واقعیت این است که آنها در یک ردیف قرار نمی گیرند. در واقع کره ماه در یک سطح تراز مایل نسبت به زمین قرار گرفته است. تصور کنید که منظومه شمسی یک صفحه صاف است مانند یک دیسک DVD. کودکان شما با این دیسک ها آشنایی دارند، درست است؟ این دیسک در واقع سطح گرفتگی (دایره البروج) است و تمام سیارات در روی آن به طور منظم چیده شده اند.
اما کره ماه بر روی دیسک دیگری قرار دارد، که با یک زاویه 14/5 درجه ای، به صورت مورب قرار گرفته است. بنابراین، اگر شما مدار ماه را در حین گردش به دور زمین دنبال کنید، مشاهده خواهید کرد که کره ماه در برخی مواقع در بالای سطح گرفتگی و برخی مواقع در زیر آن قرار دارد. پس در این شرایط، یا سایه ماه بر روی زمین نمی افتد، و یا سایه زمین به روی ماه نمی افتد.

solar-eclipse

اما در مواقع دیگری که خورشید، ماه و زمین هم راستا باشند ما شاهد گرفتگی خواهیم بود. در حقیقت گرفتگی ها معمولاً با هم رخ می دهند و یک خورشید گرفتگی بعد از یک ماه گرفتگی رخ می دهد، زیرا همه چیز به خوبی هماهنگ شده است.
آیا تعجب می کنید که چرا در هنگام ماه گرفتگی رنگ آن قرمز می شود؟ دقیقاً به همان دلیلی که ما در هنگام غروب خورشید افق را قرمز می بینیم؛ زیرا اتمسفر دامنه رنگ سبز تا بنفش طیف نور را فیلتر می کند، که باعث می شود نور قرمز از بین آن تابش کند.
اتمسفر کره زمین باعث شکست نور خورشید می شود؛ به طوری که باعث خم شدن جزئی آن شده و همین باعث نورانی شدن ماه در گرفتگی های کامل می شود. نمای کره ماه سرخ رنگ منظره ای عجیب و اسرار آمیز است و ارزش این را دارد تا در هنگام ماه گرفتگی برای تماشای آن به بیرون از خانه برویم.

منبع: Phys

ارسال نظر