آموزش گام به گام استفاده از نماد درصد در نرم‌افزار اکسل مایکروسافت

رسانه کلیک - نرم‌افزار اکسل مایکروسافت یک نرم‌افزار تولید نمودار و تحلیل آماری است که در آن از علائم و نشانه‌های ریاضی و محاسباتی نیز استفاده‌های زیادی می‌شود. یکی از این علائم نماد درصد است که کاربردهای زیادی دارد.

آموزش گام به گام استفاده از نماد درصد در نرم‌افزار اکسل مایکروسافت

یکی از نمادهایی که کاربران در نر‌م‌افزار اکسل مایکروسافت از آن زیاد استفاده می‌کنند، نماد درصد است. در این مطلب قصد داریم تا نحوه استفاده از این نماد ریاضی را آموزش دهیم.

استفاده از نماد درصد و محاسبه درصد در نرم‌افزار اکسل برای جمع

برای درصدگیری از اعداد و استفاده از نماد درصد در نرم‌افزار Excel ابتدا سلولی را که می‌خواهید محاسبه شما روی آن انجام شود را انتخاب کنید. در تصویر زیر ما می‌خواهیم نتیجه عملیات درصدگیری از مجموع داده‌های سلول A3 و B3 را در سلول C3 نمایش دهیم.

نماد درصد در نوار فرمول عبارت Sum = را تایپ کنید و سپس روی اولین گزینه از منوی باز شده مانند شکل زیر کلیک کنید.

نماد درصد روی سلول A3 کلیک کنید و سپس سلول B3 را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید عملیان درصدگیری را برای حاصل جمع داده‌های تعداد سلول بیشتری محاسبه کنید . این سلول‌ها دنبال هم هستند ابتدا سلول اول را انتخاب کنید، کلیدهای Shift + Ctrl را نگه دارید و سپس سلول آخر را انتخاب کنید.

نماد درصد به محض اینکه سلول‌های انتخاب شده به صورت هایلایت شده در آمدند کلید Enter را فشار دهید. همچنین می‌توانید روی علامت تیک کنار نوار فرمول نیز کلیک کنید تا نماد درصد روی مجموع سلول‌های انتخاب شده اعمال شود.

نماد درصد استفاده از نماد درصد در حالت تفریق در نرم‌افزار اکسل مایکروسافت

اگر می‌خواهید بعد از درصدگیری در نرم‌ افزار Excel از یک عدد آن را از عدد اصلی کم کنید، برای مثال می‌خواهد 15 درصد از عدد 200 را محاسبه کنید، در این حالت باید به روشی که در ادامه توضیح داده می‌شود برای استفاده از نماد درصد استفاده کنید.

ابتدا داده‌های خود را در دو سلول انتخاب کنید. برای مثال ما می‌خواهیم در این مثال از داده‌های سلول‌های واقع در ستون A و ستون B استفاده کنیم. به تصویر زیر دقت کنید. در ستون A عدد اصلی و در ستون B میزان درصدی که قرار است از عدد واقع در ستونA حذف شود مشخص شده است.

نرم‌افزار اکسل بعد از انتخاب اعدا، روی یک سلول خالی کلیک کنید تا نتیجه محاسبه در آن مشخص شود.

نرم‌افزار اکسل همان‌طور که در تصویر نشان داده می‌شود ما می‌خواهیم در نرم‌افزار اکسل مایکروسافت ، 15 درصد از عدد 83 را محاسب کنیم و از خود عدد 83 کم کنیم. فرمول اصلی ما به شکل زیر است:

=A3+(A3*B3)

نرم‌افزار اکسل بعد از وارد کردن فرمول در نوار فرمول، کلید Enter را فشار دهید تا نتیجه محاسبات در سلول انتخاب شده نمایش داده شود.

نرم‌افزار اکسل به همین راحتی شما توانستید از نماد درصد چه در حالت جمع و چه در حالت تفریق برای انجام عملیات درصدگیری استفاده کنید.

ارسال نظر