این ویژگی های ویندوز را برای افزایش سرعت سیستم غیر فعال کنید

برای افزایش کارایی ویندوز حتما این ۴ ویژگی را طبق دستورالعمل گفته شده غیر فعال کنید تا کارایی سیستم شما افزایش پیدا کند.

این ویژگی های ویندوز را برای افزایش سرعت سیستم غیر فعال کنید

1⃣ اشتراک گذاری فایل های به روزرسانی

ارسال نظر